Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü Hakkında..

Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurudur. Dünya enerji üretimi ve tüketimi, ülkelerin sanayileşme ve kalkınmaya yönelik yaptıkları yatırımlarla birlikte giderek artmaktadır. Her geçen gün artan bu enerji ihtiyacını karşılayabilmek için; doğal gaz, petrol, kömür gibi fosil yakıtlar ile güneş, rüzgar, dalgalar, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır.

Sürdürülebilir bir kalkınma için yenilenemez enerji kaynaklarının planlı bir şekilde kullanımının sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması gerekmektedir. Bu durum, ekonomik, sosyal, çevresel ve siyasal politikaların oluşturulması ile sağlanabilmektedir. Bu politikaların oluşturulabilmesi için, enerji sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirme yapan, nitelikli bilgi ve teknolojiler üreten kurumların varlığı ve desteği gereklidir.

Türk-Alman Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde 2014 yılında açılan "Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü", enerji alanındaki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan eğitim ve araştırma gereksinimlerine cevap vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda enerji ile ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji teknolojisinde yeni çözümler üretebilecek bilim adamları ve uzmanlar yetiştirilmiş olacaktır.

Enerji Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencileri, ilk yıl temel fen bilimleri derslerini alacak, sonraki yıllarda enerjinin kullanımı, depolanması ve geri dönüşümü gibi önemli teknolojilerin yanı sıra, enerji politikaları, enerjinin optimizasyonu, ölçülmesi ve kontrolü gibi konularda bilgi sahibi olacaklardır. Program aynı zamanda enerji ihtiyacı, enerji kaynakları, iklim değişimleri gibi ekonomik, ekolojik ve sosyal konuları içermeyi de hedeflemektedir.

Dört yıllık lisans eğitimi teorik dersleri ve mezuniyet tezini kapsamaktadır. Eğitim dili Almancadır. Dersler Türk ve Alman öğretim üyeleri tarafından işlenecektir. Öğrenciler, TAÜ’nün Alman üniversiteleri ile yaptığı yakın iş birliğinin avantajlarından yararlanıp, eğitimlerinin bir kısmını Almanya’daki bir araştırma kuruluşunda veya bir Alman üniversitesinde tamamlama imkânlarına sahip olabileceklerdir.

Enerji Bilimi ve Teknolojileri Bölümü mezunları, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanlarında görev alabilirler. Mezunlarımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Araştırma Kurumu, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. gibi birçok kamu kuruluşunda ve üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında, ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alabilirler.

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

Merkezi Eğitim Laboratuvarları

Üniversitemizdeki eğitim laboratuvarları, müfredatların içeriklerinin gerekli kıldığı şekilde gerekli tüm deneylerin yapılmasını öğrencilere sağlayacak şekildedir. Müfredattaki her bir dersin uygulama konuları tek tek ele alınmaktadır. Laboratuvar donanımları TAÜ öğretim üyeleri ve iş birliği yapılan Alman üniversitelerinin öğretim üyelerince, birlikte tayin edilmektedir.